ราคาเปลี่ยน Battery สำหรับ APC Back UPS    *** รับประกัน 2 ปี ***

ราคา Replacement Battery Packs สำหรับ APC UPS (Battery + OnSite Service + Warranty 2 Yrs.)  *** รับประกัน 2 ปี  ***

ราคาสินค้าและบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับประกัน Battery 2 ปี  สาเหตุอันเนื่องจากข้อบกพร่องในขบวนการผลิต (ต้องไม่บวมหรือแตก)

UPS replacement battery packs contain replacement batteries only. You must reuse your existing cabling and hardware.

รายละเอียด: เป็นแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ย 3-5 ปี ในลักษณะการใช้งานแบบ Standby Service ที่อุณหภูมิ 25 องศา และรองรับการใช้งานเมื่อ Discharge 100% มากถึง 260 cycles ในการใช้งานแบบ cycle service

 

 

APC Back UPS ES 

 

 

APC Back UPS CS 

 

 

APC Back UPS RS , Pro , BX

 

 

APC Back UPS AVR

 

 

APC Back UPS PRO

BK500EIBE500-ASBP1000I

ตรวจสอบราคาเปลี่ยน Battery :

Back UPS   

Smart Tower UPS   

Rack Mount UPS  

SURT/D UPS

Matrix /SUDP / Symmetra UPS

 

ดู Model ที่ถูกต้องด้านล่าง / หลังเครื่อง

Last updated :  26 ส.ค. 62

 

BR500I :

ราคา 1,100 บาท

RB21(onsite service 3 unit up)

BR800I :

ราคา 2,500 บาท

RB22*

BR1000I :

ราคา 2,500 บาท

RB22*

BR1500I :

ราคา 3,500 บาท

RB22(9A)*

BR24BP :

ราคา 5,500 บาท

RB24(9A)*

BR1100CI-AS :

ราคา 2,500 บาท

RB22P

BR500CI-AS :

ราคา 1,350 บาท

RB51(onsite service 3 unit up)

BR650CI-AS :

ราคา 1,100 บาท

RB21(onsite service 3 unit up)

BR550GI :

ราคา 1,100 บาท

RB21(onsite service 3 unit up)

BR900GI :

ราคา 2,500 บาท

RB22*

BR1200GI :

ราคา 3,500 บาท

RB22(9A)*

BR1500GI :

ราคา 3,500 บาท

RB22(9A)*

BR1200LCDI :

ราคา 3,500 บาท

RB22P(9A)

BR1500LCDI :

ราคา 3,500 บาท

RB22P(9A)

BX625CI-AS/MS

ราคา 1,150 บาท

RB21(onsite service 3 unit up)

BX650CI-AS/MS

ราคา 1,150 บาท

RB21(onsite service 3 unit up)

BX700U-MS

ราคา 1,150 บาท

RB21(onsite service 3 unit up)

BX800CI-AS/MS :

ราคา 1,500 บาท

RB21(9A)(onsite service 3 unit up)

BX1100CI-AS/MS :

ราคา 3,500 บาท

RB22P

BX950U-MS :

ราคา 1,500 บาท

RB21(9A)(onsite service 3 unit up)

BX1400U-MS :

ราคา 3,500 บาท

RB22P

BK350EI :

ราคา 1,100 บาท

RB21(onsite service 3 unit up)

BK500EI :

ราคา 1,100 บาท

RB21(onsite service 3 unit up)

BK650EI :

ราคา 1,300 บาท

RB21(9A)(onsite service 3 unit up)

BK650-AS :

ราคา 1,300 บาท

RB21(9A)(onsite service 3 unit up)

BK400I :

ราคา 1,100 บาท

RB21(Metal case old model)(onsite service 3 unit up)

BK500I :

ราคา 1,100 บาท

RB21(Metal case old model)(onsite service 3 unit up)

BK500MI :

ราคา 1,100บาท

RB21(Metal case old model)(onsite service 3 unit up)

BK650MI :

ราคา 2,500 บาท

RB31(Metal case old model)

BK1250I :

ราคา 5,500 บาท

RB42*(Metal case old model)

BE500-AS :

ราคา 1,100 บาท

RB21(onsite service 3 unit up)

BE500R-AS :

ราคา 1,100 บาท

RB21(onsite service 3 unit up)

BE525-AS :

ราคา 1,100 บาท

RB21(onsite service 3 unit up)

BE550G

ราคา 1,100 บาท

RB21(onsite service 3 unit up)

BP500I-AVR :

ราคา 1,100 บาท

RB21 (onsite service 3 unit up)

BP650SI :

ราคา 2,500 บาท

RB31

BP1000I :

ราคา 4,500 บาท

RB32

BP1400I :

ราคา 5,500 บาท

RB42