ราคา Replacement Battery Packs สำหรับ APC UPS (Battery + OnSite Service + Warranty 2 Yrs.)  *** รับประกัน 2 ปี  ***

Last updated :  26 ส.ค. 62

ราคาเปลี่ยน Battery สำหรับ APC Smart Rack Mount UPS    *** รับประกัน 2 ปี ***

ราคาสินค้าและบริการยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

รับประกัน Battery 2 ปี  สาเหตุอันเนื่องจากข้อบกพร่องในขบวนการผลิต (ต้องไม่บวมหรือแตก)

UPS replacement battery packs contain replacement batteries only. You must reuse your existing cabling and hardware.

รายละเอียด: เป็นแบตเตอรี่ที่มีอายุการใช้งานโดยเฉลี่ย 3-5 ปี ในลักษณะการใช้งานแบบ Standby Service ที่อุณหภูมิ 25 องศา และรองรับการใช้งานเมื่อ Discharge 100% มากถึง 260 cycles ในการใช้งานแบบ cycle service

 

 

APC Smart UPS RM1U

 

 

APC Smart UPS RM2U

 

 

APC Smart UPS RM3U

 

 

APC Smart UPS RM5U

SU2200RMI3U

ตรวจสอบราคาเปลี่ยน Battery :

Back UPS   

Smart Tower UPS   

Rack Mount UPS  

SURT/D UPS

Matrix /SUDP / Symmetra UPS

 

ดู Model ที่ถูกต้องด้านล่าง / หลังเครื่อง

ดู Model ที่ถูกต้องด้านหลังเครื่อง

 

PS250I ,PS450I :

ราคา 5,500 บาท

RB72

SC450RMI1U(PS450I) :

ราคา 5,500 บาท

RB72

SUA750RMI1U :

ราคา 8,500 บาท

RB74

SUA1000RMI1U :

ราคา 8,500 บาท

RB74

SU700RMI2U :

ราคา 2,700 บาท

RB22

SU1000RMI2U :

ราคา 5,500 บาท

RB24

SU1400RMI2U :

ราคา 6,500 บาท

RB24(9A)

SUA750RMI2U :

ราคา 2,700 บาท

RB22

SUA1000RMI2U :

ราคา 5,500 บาท

RB24

SUA1500RMI2U :

ราคา 6,500 บาท

RB24(9A)

SUA2200RMI2U :

ราคา 10,500 บาท

RB18

SUA3000RMI2U :

ราคา 10,500 บาท

RB18

IBM3000XRL2U(IBM 120V) :

ราคา 10,500 บาท

RB18

SMC1000I-2U :

ราคา 3,500 บาท

RB22(9A)*(BRGI series)

SMC1500I-2U :

ราคา 5,500 บาท

RB24

SMC2000I-2U :

ราคา 6,500 บาท

RB24(9A)

SMC3000RMI2U :

ราคา 10,500 บาท

RB18

SMT750RMI2U :

ราคา 2,700 บาท

RB22*(BRGI series)

SMT1000RMI2U :

ราคา 5,500 บาท

RB24

SMT1500RMI2U :

ราคา 6,500 บาท

RB24(9A)

SMT2200RMI2U :

ราคา 10,500 บาท

RB18

SMT3000RMI2U :

ราคา 10,500 บาท

RB18

SMX750I (2U) :

ราคา 5,500 บาท

RB24

SMX1000I (2U) :

ราคา 5,500 บาท

RB24

SMX1500RMI2U :

ราคา 6,500 บาท

RB24(9A)

SU700RMINET(3U) :

ราคา 2,700 บาท

RB22

SU1000RMINET(3U) :

ราคา 4,500 บาท

RB32

SU1400RMINET(3U) :

ราคา 6,500 บาท

RB24(9A)

SU1400RMXLI3U :

ราคา 6,500 บาท

RB24(9A)

SU1400RMXLIB3U :Black

ราคา 6,500 บาท

RB24(9A)

SU24R2XLBP :

ราคา 10,500 บาท

RB28(9A)*

SU24RMXLBP2U :

ราคา 10,500 บาท

RB28(9A)*

SU2200RMI3U :

ราคา 10,500 บาท

RB28

SU3000RMI3U :

ราคา 10,500 บาท

RB28

SU3000R3BX135(IBM 120V) :

ราคา 10,500 บาท

RB28

SU2200RMXLI3U :

ราคา 10,500 บาท

RB28(9A)* 

SU3000RMXLI3U :

ราคา 10,500 บาท

RB28(9A)* 

SU48RMXLBP3U :

ราคา 16,500 บาท

RB216(9A)*

SU48R3XLBP :

ราคา 16,500 บาท

RB216(9A)*

SUA2200RMXLI3U :

ราคา 10,500 บาท

RB28(9A)* 

SUA3000RMXLI3U :

ราคา 10,500 บาท

RB28(9A)*

SUA48RMXLBP3U :

ราคา 16,500 บาท

RB216(9A)*

SU2200RMINET(5U) :

ราคา 10,500 บาท

RB44

SU2200RMXL(INET)(5U) :

ราคา 10,500 บาท

RB44

SU3000RMINET(5U) :

ราคา 10,500 บาท

RB44

SU5000RMI5U :

ราคา 18,500 บาท

RB216

DL5000RMI5U :

ราคา 18,500 บาท

RB216

SU5000R5IBX120(Black) :

ราคา 18,500 บาท

RB216

SU5000RMXLI5U (Black) :

ราคา 18,500 บาท

RB216

SUA5000RMI5U :

ราคา 18,500 บาท

RB48

SU1400RMXLINET(5U) :

ราคา 10,500 บาท

RB44

SU48RMXLBP(5U) :

ราคา 18,500 บาท

RB48

SU48R3XLBP(3U) :

ราคา 18,500 บาท

RB216(9A)*